TVB《劲歌金曲》录制--关淑怡白色个性装束

 新浪娱乐讯 5月14日,刘德华( 听歌)、张敬轩(听歌)、关淑怡(听歌)、陈柏宇(听歌)等出席《劲歌金曲》录制,刘德华在地震发生后,第一时间已捐出十万元,但本周.

 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >
暂停