2008CCTV钢琴小提琴大赛
>> 选手资料

 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:沈文裕 (1219 10:15)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:钱程 (1219 10:14)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:沈璐 (1219 10:14)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:张一冰 (1219 10:12)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:薛啸秋 (1219 10:12)


 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:陈浩果 (1219 10:12)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:吴羽翀 (1219 10:11)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:罗浩林 (1219 10:11)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:于开明 (1219 10:11)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:杨超君 (1219 10:10)


 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:林浩力 (1219 10:10)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:牟师仪 (1219 10:10)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:李芙蓉 (1219 10:10)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:刘博轩 (1219 10:09)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:刘霄 (1219 10:09)


 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:王温迪 (1219 10:09)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:刘芳蕾 (1219 10:08)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:柳鸣 (1219 10:08)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:殷欧卡琳 (1219 10:08)
 • CCTV钢琴小提琴大赛决赛选手:岳光男 (1219 10:07)


 • 钢琴小提琴大赛选手资料:徐瑞 (1104 16:10)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:叶璇 (1104 16:10)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:左银冰 (1104 16:10)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:周美玲 (1104 16:09)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:袁小木 (1104 16:09)


 • 钢琴小提琴大赛选手资料:刘芳 (1104 16:09)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:王鹏 (1104 16:08)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:宋海韵 (1104 16:08)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:王海龙 (1104 16:07)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:王强蕊 (1104 16:07)


 • 钢琴小提琴大赛选手资料:李志兴 (1104 16:07)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:李享 (1104 16:06)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:罗浩林 (1104 16:06)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:李芙蓉 (1104 16:05)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:乐言 (1104 16:03)


 • 钢琴小提琴大赛选手资料:黄璐露 (1104 15:55)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:高杨 (1104 15:55)
 • 钢琴小提琴大赛选手资料:陈盈 (1104 15:53)